Gastrojob
Hero

Ambitiøs og kvalitetsbevidst konditor med flair for kager

 • Jespers Torvekøkken
 • Bager
 • København
 • Fuldtid
 • Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt
 • Jespers Torvekøkken søger


  Ambitiøs og kvalitetsbevidst konditor med flair for kager


  Er du den konditor der kan skabe fristelser, der både ser fantastiske ud og smager himmelsk? – så er du måske vores kommende kollega. Vi søger en uddannet konditor eller bager (med stor konditorerfaring) til vores produktion der kan trylle sukker til søde symfonier og hvor effektivitet og kvalitet går hånd i hånd.


  Dine arbejdsopgaver:  • Du er med til at udvikle skiftende elementer fra uge til uge i en storproduktion

  • Produktion af skærekager, konditorkager, mousser mm.

  • Du kommer til at have et tæt samarbejde med vores bager

  • Anretning af kager til vores frokostkunder

  • Egenkontrol

  • Ansvarlig for kvalitetssikring sammen med dine 4 andre kollegaer i bageriet.

  • Disponering af varer til egen produktion

  • Bidrage til udviklingen af nye produkter og opskrifter i samarbejde med dine andre kollegaer


  Din profil  • Du er uddannet konditor eller bager (med stor konditorerfaring)

  • Du evner at tage ansvar

  • Du kan kommunikere med alle

  • Du er en teamplayer og ønsker et godt samarbejde og arbejdsmiljø

  • Du er ambitiøs og ønsker udvikling både på det faglige og personlige.

  • God til at tilsmage kager og bagværk

  • Initiativrig og kreativ

  • Strukturerede arbejdsgange og et godt overblik

  • Fleksibel og serviceminded i din opgaveløsning


  Vi tilbyder  • Fantastiske kolleger i et nyt og meget levende madhus

  • Gode råvarer fra nogen af branchens bedste leverandører

  • Interne inspirationskurser

  • Energisk og spændende arbejdsplads hvor der er højt til loftet

  • Store muligheder for personlig og faglig udvikling


  Hvad kan vi mere tilbyde?


  Vi tilbyder sjove kollegaer, et godt, sikkert arbejdsmiljø med gode arbejdsforhold og frihed under ansvar. Der hersker generelt en uformel omgangstone og en god og behagelig atmosfære i virksomheden. Vi lægger vægt på gensidig respekt og tillid på alle niveauer og hjælper hinanden på tværs af arbejdsområder, lederniveauer og faglige kompetencer.


  Vi nærer stor respekt for privatlivet og tilbyder mange sjove og hyggelige arrangementer for vores medarbejdere og deres familier, via vores Personaleforening.


  Ansættelse Der indkaldes løbende til samtale og ansættelse hurtigst muligt.


  Arbejdsstedet er Vandtårnsvej, i Søborg, tæt på offentlig transport, og fri parkering.


  Arbejdstiden Fuld tid – 37 timer om ugen – fri hver weekend


  Arbejdstiden er mandag til torsdag 06.00 – 14.00 og fredag 06.00 – 13.30


  Vi glæder os til at høre fra dig!


   


  Ambitious and Quality Conscious Pastry Chef with a Flair for Cakes


  Are you the pastry chef who can create temptations that look fantastic and taste heavenly? – then you might be our next colleague. We are looking for a trained pastry chef or baker (with significant pastry experience) for our production, who can turn sugar into sweet symphonies where efficiency and quality go hand in hand.


  Your tasks include:  • Participate in developing changing elements from week to week in a large-scale production.

  • Production of sliced cakes, pastry cakes, mousses, etc.

  • Work closely with our baker.

  • Presentation of cakes for our lunch customers.

  • Self-monitoring.

  • Responsible for quality assurance together with your four other colleagues in the bakery.

  • Ordering goods for your own production.

  • Contribute to the development of new products and recipes in collaboration with your other colleagues.


  Your profile:  • You are a trained pastry chef or baker (with significant pastry experience).

  • You are capable of taking responsibility.

  • You can communicate with everyone.

  • You are a team player and desire good cooperation and a good working environment.

  • You are ambitious and seek development both professionally and personally.

  • Good at tasting cakes and baked goods.

  • Initiative and creative.

  • Structured working methods and a good overview.

  • Flexible and service-minded in your task resolution.


  We offer:  • Fantastic colleagues in a new and very lively food house.

  • Good raw materials from some of the best suppliers in the industry.

  • Internal inspiration courses.

  • An energetic and exciting workplace where there is room to grow.

  • Great opportunities for personal and professional development.


  What else can we offer? We offer fun colleagues, a good, safe working environment with good working conditions and freedom with responsibility. Generally, there is an informal tone and a good and pleasant atmosphere in the company. We emphasize mutual respect and trust at all levels and help each other across work areas, management levels, and professional competencies. We have great respect for private life and offer many fun and cozy events for our employees and their families through our Staff Association.


  Employment: Interviews are held continuously, and employment as soon as possible.


  Adress: Vandtårnsvej 75, 2860 Søborg – close to public transport, and free parking. Working hours: Full time – 37 hours a week – free every weekend.


  Working hours are Monday to Thursday 06:00 – 14:00 and Friday 06:00 – 13:30.


  We look forward to hearing from you!


   


  Lignende stillinger

  Bager

  Restaurant Lalala

  Morgenfrisk kok søges

 • København
 • Fuldtid