Gastrojob
Hero

Erfaren restaurations- eller kantinefaglig medarbejder til faglig sparring og kontraktopfølgning

 • Københavns Professionshøjskole
 • Leder
 • København
 • Fuldtid
 • Ansøgningsfrist: 04-04-2024
 • Erfaren restaurations- eller kantinefaglig medarbejder til faglig sparring og kontraktopfølgning


  Har du mangeårig brancheerfaring og vil bruge den i en mere styrende rolle? Så har vi brug for dig til, sammen med driftsledelsen, at sætte en faglig stærk ramme om kantineleverancerne på Københavns Professionshøjskoles (KP) otte campuslokationer.


  FM-afdelingen ønsker at få en større faglighed på kantine-, café- og arrangementsleverancer, som er med til at skabe gode oplevelser i hverdagen for studerende og ansatte på KP og er et inspirerende miljø for vores kantineleverandører.


  Ambitionen er, at KP’s kantiner skal være de bedste og med helt fremme i forhold til tidens trends og udvikling, med særligt fokus på en bæredygtig profil. Vi søger derfor en medarbejder med et særligt drive, stort kvalitetsgen og gennemslagskraft, som kan og vil tage opgaven. Kantineleverancerne er i dag udbudt som én samlet kontrakt og med en enkelt leverandør, Compass Group, som vi ønsker et stærkere og tættere samarbejde til.


  Kantiner og caféer er centrale elementer i rammesætningen af studie- og arbejdskulturen på KP, fra den hurtige grab n’ go kaffe og bolle om morgen på vej til undervisningen overvejelserne om det er det vegetariske alternativ eller street food måltidet, som skal friste til frokost og endelig hvilke tilbud og ydelser, det skal være muligt at få sidst om eftermiddagen. På flere af lokationerne er der ofte aktivitet 24/7, og det skal betyde, at der skal kigges på muligheder for at komme med tilbud til de studerende i ydertimerne.


  Kantinerne er med til at sikre, at campus er et sted, hvor man foretrækker at opholde sig, deltager i faglige og sociale sammenhænge og derigennem styrker studie- og arbejdsmiljøet på campus.


  Hvad går jobbet ud på


  Der er tale om en nyoprettet stilling, hvor du kommer til at være den, som står for at sætte styringsrammen og opfølgningen for kantinedriften på i alt otte lokationer primært i København.


  Der er erkendt et behov for at få en egentlig styring på kantineleverancerne på KP, og vi ønsker at få et stærkere fagligt samarbejde med kantineleverandørerne og sætte en høj standard for den kantineoplevelse, der er på campus. Vi har til den opgave brug for dig og din store erfaring for at sikre at kvalitet, kontraktleverancer og ambitioner er på plads.


  Opgaven er alt fra den daglige opfølgning med de ansvarlige kantineleverandører til at bistå FM-chefen med at sikre kontraktopfølgning, høj brugertilfredshed og en god samarbejdsrelation.


  Du skal udvikle et tæt samarbejde med kantineleverandørerne, så KP’s krav og ønsker bliver forenelige med muligheden for at drive en attraktiv forretning med spændende oplevelser for brugerne.


  Stillingen indeholder ikke ledelsesansvar.


  Dine arbejdsopgaver omfatter:  • Afholde statusmøder med kantineleverandørerne

  • Daglig kontakt til kantinerne ift. kvalitet, leverancer mm.

  • Kontraktopfølgning ift. delkontrakter på vores campusser sammen med FM’s contract manager

  • Bringe branchefaglighed ind i driften og skabe fokus på kantineområdet

  • Understøtte FM-chefen med faglig sparring og input til udvikling af kantineområdet

  • Planlægge, analysere og udvikle i samarbejde med kantineleverandørerne

  • Drive kommunikationen omkring kantinerne ud til brugerne

  • Sikre at cateringværktøjer mm. er fungerende mht. indmeldinger, brugere, produkter mm.

  • Kontrol – herunder budgetopfølgning samt KPI-styring og udarbejdelse af handlingsplaner

  • Projektlederansvar på gennemførelse af kantineudbud

  • Indgå som central person i relevante udvalg sammen med FM-chefen.


  Hvem er du


  Der er høje forventninger til, at du kommer med praktisk erfaring fra ansættelse i restauration- eller kantinebranchen, hvor du har en både praktisk baggrund men også gennem en årrække har beskæftiget dig med ledelse, supervision, planlægning, fødevarekontrol og bæredygtighed. Vi lægger vægt på, at du har følgende faglige kompetencer, erfaringer og personlige egenskaber:


  Kompetencer  • Det er et krav, at du har været beskæftiget inden for kantine-, fødevare- og/eller servicebranchen

  • At du har haft ansvar f.eks. for produktion og leverancer, som Site Manager, køkkenchef eller lign., med omsætning på mere end kr. 6 mio. p.a.

  • Erfaring med økonomiopfølgning herunder økonomiafrapportering

  • Ledelseserfaring fra storkøkkensammenhæng

  • Erfaring med planlægning af køkkenproduktion

  • Erfaring med konceptudvikling med fokus på brugeroplevelsen

  • Er rutineret pc-bruger og behersker dansk på skrift og i tale.


  Personlige egenskaber  • Systematisk, analytisk og struktureret

  • Samarbejdende og rummelig i din arbejdsmetode

  • God til at kommunikere og indgå i dialog med aktører i tilknytning til fagområdet

  • Stort kvalitetsgen som kommer til udtryk i alle facetter af dine arbejdsopgaver

  • Innovativ og søger udvikling samt muligheder i kontraktområdet

  • Stor faglighed og lyst til at bruge din viden konstruktivt

  • Ambitiøs og engageret i dit arbejde samt i dit fag

  • Innovativ tilgang til samarbejdet.


  Følgende kan opstilles som succeskriterier for din opgave i driften:  • Sikre udvikling og fokus på kvalitet

  • Sikre høj brugertilfredshed samt metoder til at måle brugernes tilfredshed

  • Sikre robuste rammer og paradigmer samt struktur ift. kantineområdet

  • Sikre ensretning på tværs af delkontrakterne

  • Være kontaktperson til brugerne ifm. kantineleverancer ifm. større arrangementer.


  Om Facility Management


  Du bliver en del af staben, hvor vi har fokus på at gøre en forskel for vores studerende og ansatte. Vi gør os umage for at være gode kollegaer, og vi ser forskellighed som en styrke. Hos os får du et spændende og alsidigt job i en stor organisation samt et fleksibelt arbejdsliv.


  Vi vægter kollegasparring samt faglig og personlig udvikling højt, og vi hjælper dig med at komme godt ind i din nye stilling. I dagligdagen er der mulighed for en stor grad af indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdet.


  Facility Management har til opgave at drive, vedligeholde og udvikle KP’s bygninger samt supportere KP’s studerende og ansatte. Vi har aktuelt ca. 140.000 m2. fordelt på otte lokationer. Facility Management har også ansvaret for beredskab og sikkerhed samt for større servicekontrakter på bl.a. rengøring og kantinedrift. Afdelingen er organiseret i fem enheder med ansvar for henholdsvis campusdrift, frontservice og udvikling samt staben.


  Facility Management udgør sammen med HR, Økonomi, IT og Studieservice – KP’s Ressourceområde.


  I Ressourceområdet arbejder vi på, i tæt samarbejde med uddannelserne, at skabe sammenhængende rammer for fremragende undervisning. Vores fokus er således først og fremmest på helheden fremfor de enkelte afdelinger.


  Løn- og ansættelsesvilkår


  Du bliver ansat som faglig koordinator med start den 1. juni 2024. Arbejdstiden er på 37 timer om ugen.


  Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst mellem Skatteministeriet og den relevante organisation. Der vil være mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer.


  Det primære arbejdssted er beliggende på Humletorvet 3, 1799, København V, men du skal forvente at komme en del rundt på KP’s øvrige adresser på bl.a. Nørrebro, Frederiksberg og i Hillerød.


  Vil du vide mere?


  Københavns Professionshøjskole vil bidrage til udviklingen af det danske samfund, dets velfærd og velstand, kultur og demokrati. Det gør vi ved at sætte nye standarder for professionsbacheloruddannelse, for videreuddannelse og for praksisnær forskning og udvikling. Det kræver ikke alene god, men fremragende undervisning.


  Læs mere om Københavns Professionshøjskole og vores strategiske retning ’Fælles om fremragende undervisning’ på www.kp.dk og om KP som arbejdsplads på vores karriereside.


  https://kp.career.emply.com/da/job-i-kp


  For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte FM-chef Søren Høffner på tlf.: +4523322643​​.


  Interesseret?


  Send din ansøgning og CV via ansøgerknappen senest den 04-04-2024.


  Vi forventer at afholde 1. og 2. samtaler i uge 15.


  Københavns Professionshøjskole skeler hverken til køn, alder, etnicitet eller lignende, men alene til kompetence og talent.


  ___________________________________________________________________


  Københavns Professionshøjskole er med mere end 20.000 studerende og 2.000 ansatte en af de største videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark.


  På Københavns Professionshøjskole uddanner vi pædagoger, sygeplejersker, lærere, socialrådgivere, fysioterapeuter, jordemødre og mange flere.


  Sammen med vores samarbejdspartnere vil vi sætte nye standarder for professionsuddannelse, forskning, udvikling og efter- og videreuddannelse inden for skole og pædagogik, sundhed og velfærd, ledelse og forvaltning.


  Søren Høffner

  +45 23322643

  Kontakt

  Lignende stillinger

  Leder

  Convifood

  Produktionsplanlægger til Søborg

 • København
 • Fuldtid
 • Leder

  Banegaarden

  Ansvarlig for økologisk spisehus

 • København
 • Fuldtid