Gastrojob
Hero

Floor Manager søges til Restaurant Havfruen i Nyhavn

 • Restaurant Havfruen
 • Tjener
 • København
 • Fuldtid
 • Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt
 • Fuldtids Floor Manager søges til HAVFRUEN fiske- og skaldyrsbistro i Nyhavn


  For English version please see below.


  Havfruen er en fiske- og skaldyrsbistro med fokus på friskfanget bæredygtig fisk og skaldyr fra danske farvande, og vi er kompromisløse når det kommer til råvarernes kvalitet. Vi er en forholdsvis lille restaurant, dog meget travl og har mange reservationer som skal håndteres hele dagen og hver dag. Stemningen er afslappet og uprætentiøs.


  Stillingen som Floor Manager er for dig, der gerne vil branchen. Du har f.eks. erfaring med servering, og ønsker at prøve dig selv af i en lederstilling. Måske har du ambitioner om selv at blive restaurantchef en dag – uanset hvad, så vil vi meget gerne hjælpe dig med at nå dine mål.


  Som Floor Manager bliver du en del af lederteamet i restauranten, og refererer direkte til vores Restaurantchef, som du kommer til at arbejde tæt sammen med om bl.a. at udvikle og træne vores dygtige medarbejdere, samt at bidrage til et højt serviceniveau, foruden den daglige drift af bistroen, hvor du indgår i vagtplanen.


  Du vil have ansvaret for den daglige drift af bistroen på dage, hvor Restaurantchefen ikke er til stede.


  Vi og hele teamet brænder for at give gode oplevelser, vi har en positiv tilgang til tingene og nyder at arbejde i denne branche, og vi kunne derfor rigtig godt tænke os, at du gør det samme.


  Hvad vi forventer af dig?  • At du har minimum 1 års erfaring med serveringsarbejde fra restaurantbranchen

  • At du har en passion for at give gode gæsteoplevelser.

  • At du har et smittende godt humør, er imødekommende og nærvæ

  • At du med overblik og ro formår at styre en travl restaurant sikkert gennem en travl service.

  • At du ser udfordringer som muligheder for at gøre tingene bedre.

  • At du kan bevare roen i stressede situationer og kan have mange bolde i luften på én gang.

  • At du er mødestabil, pligtopfyldende og en holdspiller.

  • At du vil være med til at gøre Havfruen til Københavns bedste fiske- og skaldyrsrestaurant.


  Vi tilbyder:  • En fuldtidsstilling

  • Et arbejdsmiljø, hvor vi passer på hinanden, og hvor vi tror på, at den gode stemning indbyrdes i vores team, kan mærkes i hele restauranten.

  • At du bliver en del af et team, som hver dag fokuserer på at forbedre sig på alle punkter.

  • At der er mulighed for at få ansvar og indflydelse i den daglige drift og restaurantens videre udvikling.

  • Mulighed for på sigt at avancere internt i en virksomhed i udvikling.

  • At blive en del af en arbejdsplads i Nyhavn, hvor at du også vil lære mange fra de andre restauranter at kende


  Hvis du ikke allerede kender os, kan du kan finde os og blive lidt klogere på konceptet lige her:


  https://www.restauranthavfruen.dk  // https://www.instagram.com/havfruen_nyhavn39/


  Ansøgningen mærkes ”Floor Manager” og sendes med foto og CV til info@restauranthavfruen.dk


  Yderligere spørgsmål vedr. stillingen rettes til ovenstående mail.


  Samtaler afholdes fra 15 august 2022


  Vi glæder os til at høre fra dig!


  //


  Full-time Floor Manager for Havfruen – A Seafood Bistro


  Havfruen is a seafood bistro with a focus on freshly caught sustainable seafood from Danish waters. We seek the highest quality and freshness of seafood and never compromise.


  We are a smaller restaurant, however very busy and cozy and with many reservations throughout the day and everyday which needs to be handled.


  The position as Floor Manager is for the candidate who likes to work in the service industry. You could have years of experience with serving and now it’s time to try yourself in a leadership position. Maybe you have ambitions to become a restaurant manager one day – in which case we would very much like to help you achieve this.


  As a Floor Manager you become part of the management team in the restaurant and refer directly to our Restaurant Manager with whom you will work closely to develop and train our skilled employees, as well as to contribute to a high level of service in addition to the daily operation of the bistro, where you are included in the shift schedule.


  You will be responsible for the day-to-day running of the bistro on days when the Restaurant Manager is not present.


  We and the whole team are passionate about providing good experiences, we have a positive approach to things and enjoy working in this industry and we would therefore really like you to do the same.


  What do we expect from you?  • That you have a minimum of 1 years experience with serving work from the restaurant business

  • That you have a passion for providing good guest experiences.

  • That you have an infectious good mood, are welcoming and present.

  • That you with overview and calmness can manage a busy restaurant safely through a service.

  • That you see challenges as opportunities to make things better.

  • That you can stay calm in stressful situations and that you can multitask.

  • That you are dutiful and a team player.

  • That you want to help make Havfruen Copenhagen’s best seafood restaurant.


  We offer:  • A work environment where we take care of each other and where we believe that the good atmosphere in our team can be felt throughout the restaurant.

  • That you become part of a team that is focusing on improving every day.

  • That there is an opportunity to gain responsibility and influence in the daily operation and the restaurant’s further development.

  • Opportunity to advance internally in a developing company in the long run.

  • To become part of a workplace in Nyhavn, where you will get to know many of the other people working at the other restaurants along the harbor


  If you do not already know us, you can find us and get a little wiser on the concept right here:


  https://www.restauranthavfruen.dk  // https://www.instagram.com/havfruen_nyhavn39/


  The application is marked “Floor Manager” and sent with photo and CV to info@restauranthavfruen.dk


  Further questions regarding the position are directed to the above email.


  Interviews will be held from 15th of August 2022.


  We are looking forward to hearing from you!


   


  Lignende stillinger

  Tjener

  Chaya

  Ordrupgaard Café ved Chaya søger tjener

 • København
 • Fuldtid
 • Tjener

  B&W Hospitality

  B&W brunch søger nye smilende brunchtjenere på Vesterbro

 • København
 • Fuldtid
 • Tjener

  B&W Hospitality

  B&W Brunch søger en ansvarlig seater på Vesterbro

 • København
 • Fuldtid
 • Tjener

  Restaurant Lalala

  Restaurant, Lalala søger Restaurant Inspektør

 • København
 • Fuldtid