Gastrojob
Hero

Køkkenchef / Head Chef

 • Sidecar
 • Køkkenchef
 • København
 • Fuldtid
 • Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt
 • Køkkenchef / Head Chef


  English below


  Er du en dygtig leder og har du et stort hjerte samt en kreativ madhjerne? Har du kærlighed til både det asiatiske køkken og moderne brunch? Kan du holde styr på et travlt køkken med alt hvad det indebærer fra vagtplanlægning, til at overvåge løn- og køkkenprocenter, have styr på din lagerbeholdning og skabe et godt arbejdsmiljø?


  Sidecar, en populær café, restaurant og cocktailbar beliggende i hjertet af Nørrebro, søger den rette køkkenchef til at lede vores dynamiske team og sætte retningen for fremtidens køkken hos Sidecar.


  Om os:

  Sidecar er om dagen en hyggelig café med brunch og transformeres i løbet af eftermiddag og aften til en asiatisk inspireret restaurant, suppleret af en fremtrædende cocktailbar. Sidecars personlighed er dybt forankret i nærvær, kvalitet og god service.


  Dine opgaver inkluderer:  • Udvikling og implementering af nye og eksisterende retter.

  • Overordnet ansvar for køkkenets drift, herunder lagerstyring og budgettering

  • Ledelse og udvikling af køkkenpersonalet, herunder planlægning og koordinering af arbejdsopgaver.

  • Sikring af høje standarder for madkvalitet, hygiejne og arbejdsmiljø.

  • Innovation og forbedring af arbejdsprocesser og kundeoplevelser.

  • Samarbejde med leverandører og forhandling af kontrakter.


  Som udgangspunkt forventer vi, at du:  • Har erfaring fra en lignende stilling eller er klar til at tage det næste skridt i din karriere.

  • Du har ledelseserfaring og en god menneskelig forståelse.

  • Du er drevet af at opnå de positive nøgletal og procenter og derved sikre sund forretning

  • Er både kreativ og passioneret samt struktureret og ansvarlig.

  • Kendskab til asiatiske smagsprofiler vil blive betragtet som en fordel.


  Til gengæld kan vi tilbyde:  • At blive en del af et passioneret og professionelt team med høje ambitioner for Sidecars fremtid.

  • Muligheden for at præge og sætte dit eget team. Vi vil søge souschefer i samarbejde med dig.

  • Konkurrencedygtig løn efter kvalifikationer

  • Muligheder for personlig og faglig udvikling.

  • Vi forstår vigtigheden af work-life balance og tilbyder fleksible skemaer, der respekterer dine personlige behov og forpligtelser.


  Send din ansøgning, CV og eventuelle referencer hurtigst muligt til Thue@Sidecarnoerrebro.dk. Vi håber på opstart i maj, men vores hovedfokus er at finde den rette kandidat, uanset startdato. Vi afholder samtaler løbende.


  Vi ser frem til at høre fra dig!


   


  Are you a skilled leader with a big heart and a creative culinary mind? Do you have a love for both Asian cuisine and modern brunch? Can you manage a busy kitchen, including everything from scheduling to monitoring payroll and kitchen percentages, managing inventory, and creating a positive work environment?


  Sidecar, a popular café, restaurant, and cocktail bar located in the heart of Nørrebro, is seeking the right head chef to lead our dynamic team and set the future direction for Sidecar’s kitchen.

  About us:


  Sidecar is a cozy café by day offering brunch and transforms in the afternoon and evening into an Asian-inspired restaurant, complemented by a prominent cocktail bar. Sidecar’s personality is deeply rooted in presence, quality, and excellent service.


  Your tasks will include:  • Developing and implementing new and existing dishes.

  • Overall responsibility for kitchen operations, including inventory management and budgeting.

  • Leadership and development of kitchen staff, including planning and coordination of tasks.

  • Ensuring high standards of food quality, hygiene, and workplace environment.

  • Innovating and improving work processes and customer experiences.

  • Collaborating with suppliers and negotiating contracts.


  As a starting point, we expect you to:  • Have experience in a similar position or be ready to take the next step in your career.

  • Have leadership experience and a good understanding of people.

  • Be driven by achieving positive key figures and percentages, thereby ensuring a healthy business.

  • Be both creative and passionate as well as structured and responsible.

  • Knowledge of Asian flavor profiles will be considered an advantage.

  • Fluent in Danish or English.


  In return, we offer:  • The opportunity to be part of a passionate and professional team with high ambitions for Sidecar’s future.

  • The opportunity to influence and set your own team. We will seek sous-chefs in collaboration with you.

  • Competitive salary based on qualifications.

  • Opportunities for personal and professional development.

  • We understand the importance of work-life balance and offer flexible schedules that respect your personal needs and commitments.


  Please send your application, CV, and any references as soon as possible to Thue@Sidecarnoerrebro.dk. We hope to start in May, but our main focus is to find the right candidate, regardless of the start date. We conduct interviews on an ongoing basis.


  We look forward to hearing from you!


  Thue@Sidecarnoerrebro.dk

  Kontakt

  Lignende stillinger

  Køkkenchef

  Jespers Torvekøkken

  Køkkenchef til kantine i Storkøbenhavn

 • København
 • Fuldtid
 • Køkkenchef

  Madværk

  Madværk søger en erfaren Assisterende Køkkenchef

 • København
 • Fuldtid
 • Køkkenchef

  25hours Hotel

  Executive chef

 • København
 • Fuldtid