Gastrojob
Hero

Kok til vores produktion i Søborg / Chef for Our Production in Søborg

 • Convifood
 • Køkkenchef
 • København
 • Fuldtid
 • Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt
 • Kok til vores produktion i Søborg / Chef for Our Production in Søborg


  Vi søger en kok med erfaring fra storkøkkener, som ikke er bange for at gå forrest sammen med vores team.


  Vi søger en moden kok som tør tage ansvaret for produktionen af vores kunders produkter, hvor kvalitet, ensartethed, sikkerhed og levering til tiden er nøgleordene for succes.


  Et alsidigt job i et arbejdsmiljø med rig mulighed for udvikling


  Som kok i Convifood bliver du en del af et relativt lille team i en ung virksomhed i vækst med ambitiøse mål. Du vil få dine egne ansvarsområder, og stor mulighed for at blive udfordret fagligt og personligt.


  Dine arbejdsopgaver:


  Forberedelse og produktion af bulkvarer efter opskrift


  Følge den fastlagt egenkontrol efter HACCAP principperne


  Kvalitetssikring


  Du arbejder 2 aftener om ugen på hverdage i fastlagt vagtplan – til kl. 19.00


  Din profil:


  Du er uddannet indenfor branchen eller har flere års erfaring


  Du har erfaring med STORKØKKEN produktion


  Du er YDERST struktureret


  Du har din gastronomiske faglighed i orden


  Du trives bedst med humor og glæde i din hverdag


  Du har en naturlig interesse for maskiner til produktion


  Du er selvstændig og arbejder godt under eget ansvar


  Du brænder for at nå i mål med opgaverne – også når der kræves det ekstra


  Du vil referere til køkkenchefen. Vi ansætter hurtigst muligt, men venter gerne på den rette kandidat. Ansøgningerne bliver behandlet løbende.


  Er du interesseret?


  Om Convifood


  En virksomhed fra 2015 drevet af faglig stolte medarbejdere der elsker håndværket og ønsker altid at give kunderne en god oplevelse.


  I Convifood producerer vi måltidsløsninger til private forbrugere samt bulkvarer og privatelabel til virksomheder, organisationer og institutioner.


  Vores produktion ligger i Jespers Torvekøkkens 5500 kvm. store Madhus i Søborg. Med moderne faciliteter er der rum til at udvikle og skabe konkurrencedygtige varer med det rigtige team ved roret.


  Vi er innovative og udfordrere os selv og vores kunder så vi sammen kan fejre succeser. I Convifood bestræber vi os på hele tiden at forny os og følge med tidens madtrends. Det gør vi ved at igangsætte spændende, bæredygtige tiltag i forening med kundernes ønsker.


  Vi er troværdige, nærværende, innovative, servicemindede og stolte. Vi tager vores filosofi meget seriøst – intet må være overladt til tilfældighederne. Og vi gør os meget umage, så vores kunder har lyst til at bruge os igen og igen.


  Vi glæder os til at høre fra dig!


  Sprog:


  Dansk


  English (UK)


  Region:


  Region Hovedstaden


  Ansøgningsfrist:


  30-09-2024


  Tiltrædelse:


  Snarest muligt


  Arbejdssted:


  Søborg


  Yderligere oplysninger fås hos:


  Martin Nordby Hallasmøller


  Mobil: +45 61442025


  Hjemmeside:


  www.convifood.dk


  Kontoradresse:


  Vandtårnsvej 75 2860 Søborg


  Convi Food


  Smager vi på betydningen af de to ord, der udgør sammentrækningen – ConviFood, stemmer dette fint overens med, hvilken type produkter, vi i virksomheden har fokus på at udvikle og producere.


  ConviFood er sammensat af ordene Convenience og Food:


  ”Food that is almost ready to eat when it is bought, and can be prepared quickly and easily.”


  Oversat til dansk betyder ConviFood:


  “Mad, der næsten er klar til at spise, når den er købt, og som hurtigt og let kan tilberedes.”


  Siden 2015


  ConviFood er stiftet i 2015, og bliver drevet af fagligt passionerede medarbejdere, der elsker håndværket.


  ConviFoods mål er at give vores kunder den bedste smagsoplevelse – hver gang.


  I ConviFood producerer Jespers Torvekøkken måltidsløsninger til private forbrugere, ligesom vi producerer ’bulk-varer’ og ’private label’ til virksomheder, organisationer og institutioner.


  ConviFood ligger i Jespers Torvekøkkens 5500 kvm. store madhus på Vandtårnsvej i Søborg ved København.


  Med moderne faciliteter har vi rum til at udvikle og skabe konkurrencedygtige gastronomiske varer, med vores fagligt kompetente, velfungerende og succesfulde team.


  ConviFood – Innovation og ansvarlighed


  Vi går i ConviFood op i at være innovative, og udfordrer gerne os selv og vore kunder, så vi sammen kan opnå og fejre nye fælles succeser.


  I ConviFood bestræber vi os desuden på hele tiden at følge tidens madtrends tæt.


  Dette gør vi, ved at igangsætte spændende, nyskabende og ansvarlige tiltag i forening med vores kunders ønsker.


  Vi ønsker at være troværdige, nærværende, nyskabende, servicemindede og stolte.


  Vi tager vores filosofi meget seriøst – Intet i vores madhus bliver overladt til tilfældighederne, og vi ynder at gøre os så umage, at vores kunder har lyst til at bruge ConviFood igen og igen.


  Vi ser frem til at høre fra dig.


   


  Chef for Our Production in Søborg


  We are looking for a chef with experience in large-scale kitchens, who is not afraid to lead our team.


  We are seeking a modern chef who dares to take responsibility for the production of our customers’ products, where quality, consistency, safety, and timely delivery are the keys to success.


  A Versatile Job in a Work Environment with Great Opportunities for Development As a chef at Convifood, you will be part of a relatively small team in a young and growing company with ambitious goals. You will have your own areas of responsibility and ample opportunities for professional and personal challenges.


  Your Tasks include:


  Preparation and production of bulk goods according to recipes


  Following the established self-control principles of HACCAP


  Quality assurance


  Working 2 evenings a week on weekdays according to a set schedule – until 7:00 PM


  Your Profile:


  You are trained in the industry or have several years of experience


  You have experience with large-scale kitchen production


  You are EXTREMELY structured


  You have your culinary skills in order


  You thrive best with humor and happiness in your daily work


  You have a natural interest in production machinery


  You are independent and work well under your own responsibility


  You are passionate about achieving goals – even when it requires extra effort


  You will report to the head chef. We hire as soon as possible but are willing to wait for the right candidate. Applications are processed continuously.


  Are you interested?


  About Convifood


  A company from 2015 driven by proud professionals who love the craft and always aim to give customers a great experience. At Convifood, we produce meal solutions for private consumers as well as bulk goods and private label for companies, organizations, and institutions. Our production is located in Jespers Torvekøkken’s 5500 sqm. large Madhus in Søborg. With modern facilities, there is room to develop and create competitive products with the right team at the helm. We are innovative and challenge ourselves and our customers so that we can celebrate successes together. At Convifood, we strive to constantly renew ourselves and keep up with current food trends. We do this by initiating exciting, sustainable initiatives in line with customer desires. We are trustworthy, present, innovative, service-minded, and proud. We take our philosophy very seriously – nothing is left to chance. And we put in great effort so that our customers want to use us again and again.


  We look forward to hearing from you!


  Back to job list Print Send to a friend


  Send application


  Share on:


  Language:


  Dansk


  English (UK)


  Region:


  Region Hovedstaden


  Application deadline:


  30/09/2024


  Expected start date:


  As soon as possible


  Location:


  Søborg


  Contacts:


  Martin Nordby Hallasmøller


  Mobile: +45 61442025


  Company homepage:


  www.convifood.dk


  Office address:


  Vandtårnsvej 75 2860 Søborg


  Convi Food


  When we taste the meaning of the two words that make up the contraction – ConviFood, it aligns perfectly with the type of products that we focus on developing and producing in our company.


  ConviFood is composed of the words Convenience and Food:


  “”Food that is almost ready to eat when it is bought and can be prepared quickly and easily.””


  Since 2015


  ConviFood was founded in 2015 and is driven by professionally passionate employees who love their craft.


  ConviFood’s goal is to provide our customers with the best taste experience – every time.


  At ConviFood, Jespers Torvekøkken produces meal solutions for private consumers, as well as “”bulk goods”” and “”private label”” products for companies, organizations, and institutions.


  ConviFood is located in Jespers Torvekøkken’s 5,500 square meter food house on Vandtårnsvej in Søborg near Copenhagen.


  With modern facilities, we have the space to develop and create competitive gastronomic products with our professionally competent, well-functioning, and successful team.


  ConviFood – Innovation and Responsibility


  At ConviFood, we value being innovative and enjoy challenging ourselves and our customers so that we can achieve and celebrate new shared successes.


  At ConviFood, we also strive to closely follow the current food trends. We do this by initiating exciting, innovative, and responsible initiatives in conjunction with our customers’ desires.


  We aim to be trustworthy, present, innovative, service-oriented, and proud.


  We take our philosophy very seriously – nothing in our food house is left to chance, and we strive to put in so much effort that our customers will want to use ConviFood again and again.


  We look forward to hearing from you.


  Martin Nordby Hallasmøller

  +45 61442025

  Kontakt

  Lignende stillinger

  Køkkenchef

  Promenaden

  Køkkenchef til Promenaden 1932 på Frederiksberg

 • København
 • Fuldtid
 • Køkkenchef

  Jespers Torvekøkken

  Copenhagen Business School søger køkkenchef

 • København
 • Fuldtid
 • Køkkenchef

  Madværk

  Assisterende køkkenchef til Carlsberg Byen

 • København
 • Fuldtid
 • Køkkenchef

  Gastrojob.dk

  Driftchef med ansvar for frokostløsninger

 • København
 • Fuldtid