Gastrojob
Hero

Restaurant Manager hos Chow Co

 • Chow Co
 • Restaurantchef
 • København
 • Fuldtid
 • Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt
 • Restaurant Manager


  Restaurant Manager hos Chow Co


  Chow Co søger en erfaren og motiveret Restaurant Manager til vores restauranter. Den ideelle kandidat er en naturlig leder med en passion for restauranter.


  Ansvarsområder  • Styring af den daglige drift af en af Chow Co’s restauranter, sikring af fremragende kundeservice og en indbydende atmosfære

  • Arbejde tæt sammen med Front of House og Back of House teams for at skabe et sammenhængende hold og sikre høj kvalitet af mad- og drikkevarer

  • Udvikling og udførelse af planer for at øge omsætning og rentabilitet samtidig med at holde omkostninger nede • Ansættelse, træning og ledelse af personalet, sikring af overholdelse af alle virksomhedens politikker og procedurer

  • Monitorering af beholdningsniveauer og placering af ordrer til forsyninger og udstyr efter behov

  • Udvikling og opretholdelse af positive relationer med kunder, leverandører og det lokale samfund


  Krav:  • Mindst 1 års erfaring i en restaurantlederposition

  • Stærke lederegenskaber og evne til at motivere og inspirere et hold

  • Fremragende kommunikations- og kundeservicefærdigheder

  • Evne til at arbejde i et hurtigt tempo og håndtere flere opgaver samtidigt

  • Viden om tendenser og bedste praksis inden for fødevare- og drikkevareindustrien


  Hvad vi tilbyder:  • Konkurrencedygtig løn og fordelingspakke baseret på erfaring

  • Muligheder for vækst og avancement inden for en vækstende virksomhed

  • Arbejds- og privatlivsbalance og fleksible planlægningsmuligheder

  • Et støttende og samarbejdende arbejdsmiljø

  • Adgang til trænings- og udviklingsmuligheder

  • En chance for at blive en del af Chow Co, en fantastisk virksomhed at opbygge en karriere for fremtidige restauratører.


  Ansøg


  For at ansøge, bedes du indsende dit CV og ansøgningsbrev til vores rekrutteringsteam på job@chowco.dk. Tak for din interesse i at blive en del af vores team!


  Chow Co


  Hos Chow Co tilbyder vi ikke bare et job, vi tilbyder en karrierevej for fremtidige restauratører. Som en samling af restauranter (Palace Diner og Mæxico) beliggende i hjertet af København er vi dedikerede til at skabe et arbejdsmiljø, hvor hvert teammedlem af alle nationaliteter kan trives og vokse personligt og professionelt. Vores restauranter er inspireret af verdens forskellige køkkener, og vi stræber efter at skabe en uforglemmelig oplevelse for vores gæster, hvor de kan nyde hvert øjeblik. Bliv en del af vores team hos Chow Co og bliv en del af et fællesskab, der fejrer de små ting i livet.


  Palace Diner


  Palace Diner er udviklet på baggrund af en fortolkning af moderne, eklektisk amerikansk diner-køkken og energi. Vi søger en kreativ og passioneret chef, der kan balancere den til tider tunge, klassiske amerikanske køkken med andre retninger. Menuen vil være eklektisk, og vores inspiration vil konstant ændre sig – men det, der altid vil binde det hele sammen, er komfort.


  Mæxico


  Mæxico blev født i 2012 som Barburrito i centrum af København, hvor grundlæggerne ønskede at introducere danskerne til autentisk mexicansk-inspireret mad. Med inspiration fra Mexico, Californien og København ville de tilbyde hjemmelavet, høj kvalitet og velsmagende mexicansk mad til danskerne. Siden da er Mæxico udvidet til tre forskellige steder, herunder Nørrebro og Vesterbro. På menuen kan du finde traditionelle tacos og burritos med forskellige fyld, designet til at dele med andre. Udover maden er citrusfrugter og agave-spiritus som tequila og mezcal centrale elementer på drikkekortet, hvor du kan finde alt fra margaritas til pink palomas og shots. Menuen og drikkekortet ændrer sig lejlighedsvis, men Mæxico lover altid frisk og smagfuld mad og drikkevarer.


  English


  Restaurant Manager at Chow Co


  Chow Co is seeking an experienced and motivated Restaurant Manager for our restaurants. The ideal candidate is a natural leader with a passion for the food and beverage industry.


  Responsibilities:  • Manage the day-to-day operations of one of Chow Co’s restaurants, ensuring excellent customer service and a welcoming atmosphere

  • Work closely with Front of House and Back of House teams to create a coherent team and ensure high-quality food and beverage offerings

  • Co-develop and execute plans to increase revenue and profitability while controlling costs

  • Hire, train, and manage staff, ensuring compliance with all company policies and procedures

  • Monitor inventory levels and place orders for supplies and equipment as needed

  • Develop and maintain positive relationships with customers, vendors, and the local community


  Requirements:  • At least 1 years of experience in a restaurant management position

  • Strong leadership skills and ability to motivate and inspire a team

  • Excellent communication and customer service skills

  • Ability to work in a fast-paced environment and handle multiple tasks simultaneously

  • Knowledge of food and beverage industry trends and best practices


  What We Offer:  • Competitive salary and benefits package based on experience

  • Opportunities for growth and advancement within a company in growth

  • Work-life balance and flexible scheduling options

  • A supportive and collaborative work environment

  • Access to training and development opportunities

  • A chance to be a part of Chow Co, a great company to build a career for the future restaurateur.


  Apply


  To apply, please submit your resume and cover letter to our hiring team at job@chowco.dk. Thank you for your interest in joining our team!


  Chow Co


  At Chow Co, we don’t just offer a job, we offer a career path for the future restaurateur. As a collection of restaurants (Palace Diner and Mæxico) located in the heart of Copenhagen, we’re dedicated to creating a work environment where every team member of all nationalities can thrive and grow personally and professionally. Our restaurants are inspired by the diverse cuisines of the world, and we strive to create an unforgettable experience for our guests where they can savor every moment. Join our team at Chow Co and become a part of a community that celebrates every day of the week.


  Palace Diner


  Palace Diner is developed based on an interpretation of the modern American diner’s eclectic cuisine and energy. We are seeking a creative and passionate chef who can balance the sometimes heavy classic American cuisine with other directions. The menu will be eclectic, and our inspiration will be constantly changing – but what will always tie it all together is comfort.


  Mæxico


  Mæxico was born in 2012 as Barburrito in central Copenhagen, where the founders wanted to introduce Danes to authentic Mexican-inspired food. With inspiration from Mexico, California, and Copenhagen, they wanted to offer homemade, high-quality, and tasty Mexican food to the Danes. Since then, Mæxico has expanded to three different locations, including Nørrebro and Vesterbro. On the menu, you can find traditional tacos and burritos with various fillings, designed to be shared with others. In addition to the food, citrus fruits and agave spirits such as tequila and mezcal are central to the drinks menu, where you can find everything from margaritas to pink palomas and shots. The menu and drink menu occasionally change, but Mæxico always promises fresh and flavorful food and drinks.


  job@chowco.dk

  Kontakt

  Lignende stillinger

  Restaurantchef

  Aamanns

  Restaurant Manager for Aamanns Genbo in Carlsberg Byen

 • København
 • Fuldtid
 • Restaurantchef

  Zeleste

  Tholstrup søger Restaurantledere

 • København
 • Fuldtid
 • Restaurantchef

  Restaurant Pulpo

  Restaurantchef til Pulpo

 • København
 • Fuldtid