Gastrojob
Hero

Souschef søges til Figaro – fiske- og skaldyrsbistro i Tivoli

 • Figaro
 • Kok
 • København
 • Fuldtid
 • Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt
 • Souschef søges til Figaro – fiske- og skaldyrsbistro i Tivoli


  For English version please see below.


  Figaro er en fiske- og skaldyrsbistro i Tivoli, som serverer friskfanget fisk og skaldyr fra danske farvande. Vores råvarer varierer efter sæson, og er naturligvis af højeste kvalitet.


  Vores overordnede fokus er at skabe unikke og positive oplevelser for vores gæster.


  Vi søger en faglært kok til en helårsstilling som Souschef med overenskomst og fuld månedsløn på trods af nedlukning og ferieafholdelse imellem Tivolis sæsoner.


  Som Souschef arbejder du under Køkkenchefen, og sammen skal I være med til at lede, drive og udvikle restauranten i den rigtige retning mod målet; at blive blandt Københavns bedste fiske- og skaldyrsrestauranter.


  Du vil have ansvaret i køkkenet på dage, hvor køkkenchefen ikke er tilstede. Du kommer naturligvis også til at indgå i vagtplanen og dermed at være en del af vores kompetente køkkenhold i en restaurant med et allerede etableret madkoncept.


  Vores restaurant har 200 pladser. Det går stærkt på de travle dage i højsæsonen, hvor vi servicerer 300-400 gæster. Velstrukturerede arbejdsgange er derfor afgørende.


  Hvis du ikke allerede har kendskab til restauranten, kan du lære os bedre at kende her:


  https://www.figaro-tivoli.dk/ og her: https://www.instagram.com/figaro_tivoli/


  Vi forventer at:  • Du er faglært kok og har erfaring med at arbejde med fisk og skaldyr.

  • Du har ordenssans og kendskab til køkkenadministration og økonomi.

  • Ansvarsfølelse, struktur og kommunikation er rygraden i dit arbejde.

  • Du lægger vægt på et sundt arbejdsmiljø og nyder at motivere dine kollegaer.

  • Du bidrager med kvalitetsbevidsthed og en glæde ved dit arbejde, der vil afspejle sig i glade og tilfredse kollegaer og gæster.

  • Du som souschef til enhver tid optræder servicemindet og professionelt.


  Vi tilbyder:  • En fuldtidsstilling med overenskomst og god løn.

  • Indflydelse på at udvikle en af Københavns bedste fiske- og skaldyrsrestauranter.

  • At du bliver en del af et køkken, hvor alt er lavet fra bunden af.

  • At du bliver en del af en sund og stærk virksomhed i udvikling.

  • Et sundt arbejdsmiljø med udgangspunkt i gensidig respekt og den gode tone.

  • En helårsstilling med løn efter kvalifikationer.


  Ansøgning mærkes ”Souschef” og sendes med foto til mitch@figaro-tivoli.dk


  Yderligere spørgsmål vedr. stillingen rettes til ovenstående mail.


  Ansættelsesstart midt marts. Samtaler afholdes løbende.


  Vi glæder os til at høre fra dig!


  //


  Full-time Souschef for Figaro – Seafood Bistro in Tivoli


  Figaro is a seafood bistro in Tivoli and we serve freshly caught seafood from Danish waters. Our raw materials vary according to season and are of course of the highest quality.


  Our overall focus is to create unique and positive experiences for our guests.


  We are looking for a skilled chef for a full-time position as Souschef with full monthly salary and holidays in between Tivoli’s seasons.


  As a Souschef you work under the Head Chef with whom you lead, operate and develop the restaurant in the right direction towards the goal; to become one of Copenhagen’s best seafood restaurants.


  You will have the responsibility in the kitchen on days when the Head Chef is not present. You will of course also be included in the schedule and thus be part of our competent kitchen team in a restaurant with an already established food concept.


  Our restaurant has 200 seats. It goes strong on the busy days in high season, where we serve 300-400 guests. Well-structured workflows are therefore crucial.


  If you do not already know the restaurant, you can get to know us better here:


  https://www.figaro-tivoli.dk/ and here: https://www.instagram.com/figaro_tivoli/


  We expect that:  • You are a skilled chef and have experience of working with seafood.

  • You have a sense of order and knowledge of kitchen administration and finances.

  • A sense of responsibility, structure and communication are the backbone of your work.

  • You place emphasis on a healthy work environment and enjoy motivating your colleagues.

  • You contribute with quality awareness and a joy in your work that will be reflected in happy and satisfied colleagues and guests.

  • You as deputy manager at all times act service-minded and professional.


  We offer:  • A full-time position in a unionized company with good salary.

  • That you become part of a kitchen where everything is made from scratch.

  • That you become part of a healthy and strong company in development.

  • A healthy work environment based on mutual respect and the good tone.

  • A full-time position with salary according to qualifications.


  Application is marked “Souschef” and sent with photo to mitch@figaro-tivoli.dk


  Further questions regarding the position are directed to the above email.


  Start of employment in middle of March. Interviews will be held ongoing.


  We look forward to hearing from you!


  Lignende stillinger