Gastrojob

Databeskyttelsespolitik

 
 
Hvem er vi?
Gastrojob ApS. ApS (”Gastrojob ApS.”, ”vi”, ”os”, ”vores”)
 
Hammerensgade 1
1267 København K
 
CVR.: 32062350
 
 
Om Gastrojob ApS
Gastrojob ApS. er en etableret online jobportal for ledige stillinger indenfor inden for hotel- og restaurationsbranchen.
Alle opslåede jobs på Gastrojob.dk bliver ligeledes udsendt i et ugentligt nyhedsbrev til mere end 6.000 modtagere indenfor branchen samt kommer på Facebook og LinkedIn, ligesom de også automatisk kommer på nogle af Danmarks største jobsites.
 
 
Introduktion
Når Gastrojob ApS, ved aftale om annoncering af ledige stillinger hos vores kunder, behandler personoplysninger om vores kunders medarbejdere, anser vi os og kunden som hver især som dataansvarlig for behandlingen af disse persondata.
 
Når jobsøgende sender sit cv. og sin ansøgning til vores kunder anser vi Gastrojob ApS. som databehandler og kunderne som dataansvarlige for behandling af de personoplysninger, der indgår i den forbindelse.
 
Gastrojob ApS. anser sig som dataansvarlig når vi sender nyhedsbreve til enkeltpersoner og virksomheder.
 
 
Hvornår indsamler vi personoplysninger?
Vi indsamler oplysninger om kunder og modtagere af nyhedsbrev og jobsøgere fra det øjeblik, man taster sine oplysninger på vores websted og Facebook, sender os mails eller bliver registreret på anden måde for at gøre brug af vores ydelser eller samarbejde med os.
 
 
Hvorfor indsamler og behandler vi personoplysninger?
For at sende information om ledige stillinger
For at sende nyhedsmails til modtagere, som har tilmeldt sig dette.
For at jobsøgere og vores kunder kan komme i kontakt med hinanden.
For at indgå, administrere og overholde forretnings- og licensaftaler med kunden.
For at administrere, herunder administration af oplysninger, organisering af intern overholdelse og kontrol, forretningssikkerhed, revision og dataanalyse samt generel revision.
For at kunne overholde gældende love og regler, evt. en aftale el.lign. med vores kunder, herunder men ikke begrænset til, arbejdslovgivning, skatte-, socialpolitisk-, og datalovgivning, begrænsning af svindel samt national og international sanktionslovgivning.
 
 
Hvilke personoplysninger behandler vi om modtagere af nyhedsmails og jobsøgere?
Vi registrerer mailadresse for modtagere, der giver samtykke til at modtage en nyhedsmail.
Vi behandler de personoplysninger, herunder: Navn, region, stillingbetegnelse, e-mailadresse, evt. telefonnummer, evt. ansøgning, foto og cv. af jobsøgere, der vælger at sende dette til kunden.
Enhver jobsøger er selv ansvarlig for, at de indtastede oplysninger er nøjagtige og relevante.
Vi indhenter eksplicit samtykke fra modtagere af nyhedsmails, før vi registrerer data.
 
 
Hvem deler Gastrojob ApS. jobsøgernes personlige oplysninger med?
Ansøgninger og cv sendt til Gastrojob Aps. sendes videre til kunden.
 
 
Uopfordret ansøgning pr. mail
Uopfordrede ansøgninger sendt til vores e-mailadresse besvarer, vurderer og gemmer vi i 6 måneder, hvorefter vi sletter de jobsøgere, der ikke indgår aftale med Gastrojob ApS.
 
 
Hvor længe opbevarer Gastrojob ApS. jobsøgeres personoplysninger?
Gastrojob sletter personoplysninger, cv. og ansøgning, når de er videresendt til kunden uden instruks.
 
 
Hvordan behandler kunden jobsøgerens personoplysninger?
Hvis kunden har gemt oplysninger om jobsøgere skal disse behandles efter de faktiske behov i forbindelse med kundens personale- og jobsøgeradministration og den til enhver tid gældende lovgivning. Det er kundens ansvar at administrere, kontrollere, behandle, arkivere og slette jobsøgerens personoplysninger i henhold hertil. Kunden er dataansvarlig.
 
 
Hvordan får jobsøgeren adgang til, slette, ændre eller gøre indsigelse?
Hvis en jobsøger ønsker at få sin profil slettet sendes en mail til kontakt@Gastrojob.dk
 
Data vil blive slettet med det samme.
 
 
Vi indsamler og behandler personoplysninger om vores kunder
For at kunne (1) give tilbud på og/eller levere oplysninger om vores tjenester og andre aktiviteter, og (2) anmode om og gennemgå tilbud og oplysninger om tjenester og produkter til Gastrojob ApS. og (3) opretholde en forretningsforbindelse og (4) indgå aftaler om og administrere ordrer.
 
 
Vi behandler personoplysninger om forretningsforbindelser, herunder: navne, kontaktoplysninger og kontaktpersonernes stillinger.
Udvalgte medarbejdere hos kunder (på en licenseret restauration) registreres med navn og mailadresse, mobilnr. og registreringsdato hos Gastrojob ApS., når vedkommende får udstedt et personligt password, der giver adgang til databasen.
For at kunne administrere adgangen til databasen og herunder sikre, at der ikke sker misbrug eller uretmæssig adgang til personoplysninger.
For at behandle data for vores kunder i forhold til vurdering, inden vikariatet aftales.
 
 
Hvem deler Gastrojob ApS. de indsamlede personoplysninger om vores kunder med?
Gastrojob ApS. kan videregive personoplysninger om kunden, hvis dette er nødvendigt for at kunne gennemføre målsætningerne for kunden eller for opgaven.
Oplysningerne kan videregives til samarbejdspartnere og f.eks. databehandlere, som leverer tjenester til Gastrojob ApS., samt i alle andre tilfælde, hvor Gastrojob ApS. måtte være pålagt at gøre dette ved dom eller kendelse.
Gastrojob ApS. har truffet de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at alle de personoplysninger, der videregives, beskyttes korrekt mod tab eller ulovlig behandling.
 
 
Dataportabilitet
Du kan kontakte kontakt@Gastrojob.dk, såfremt du ønsker at udnytte din ret til at få dine data udleveret i et maskinlæsbart format.
 
 
Samtykke
Når vi behandler personoplysninger baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. For at tilbagekalde samtykke til vores behandling af dine personlige oplysninger, bedes du kontakte kontakt@Gastrojob.dk
 
 
Sikkerhed
Gastrojob ApS. administrerer og håndterer personoplysninger ifølge fastlagte retningslinjer for databehandling, så fortrolighed og dataintegritet fastholdes gennem adgangsstyring, clean desk policy og kryptering.
 
Når vi behandler personoplysninger kan de i forbindelse med vore kunders databehandling blive opbevaret og behandlet i andre lande. Vi afgiver personoplysninger på baggrund af en legitim interesse, juridisk forpligtelse og/eller for at kunne opfylde kontrakten i overensstemmelse med de formål, som er angivet under afsnittet “Hvorfor indsamler og behandler vi personoplysninger om vores jobsøgere?
 
Gastrojob ApS. har truffet de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at alle personoplysninger, der videregives, beskyttes korrekt mod tab eller ulovlig behandling.
 
Kontakt: Har du spørgsmål, kommentarer, klager eller mistanke om datalækager bedes du henvende dig til Gastrojob ApS. på denne mailadresse: kontakt@Gastrojob.dk
 
 
Tekniske oplysninger
Hvis du har spørgsmål om tekniske forhold bedes du henvende dig til kontakt@Gastrojob.dk
 
 
Ændringer i denne databeskyttelsespolitik
Vi anerkender, at databehandling er et løbende ansvar. Vi vil derfor kontinuerligt gennemgå og opdatere denne databeskyttelsespolitik.
 
 
 
Sidst opdateret 07-11-2018